Corporate Pricing Analyst – Automotive

The Corporate Pricing role at onsemi is responsible for pricing negotiations and strategies to support top customers. The Corporate Pricing Analyst will excel in personally preparing for negotiations, leading negotiations, strategy development, decision making, organization management and communication. This position is specific to supporting accounts within the automotive market and will report to the Automotive Corporate Pricing Manager.

Place of  work: Flexible model (Piestany + home office)

Working time: Flexible working hours (core time 9,30-15,00)

Salary: From 2 100 EUR, depends on candidate´s experience.

Job description:

 • Engage key stakeholders within onsemi to develop customer level negotiation strategies, identifying areas of negotiation leverage that result in extracting value for onsemi
 • Lead successful negotiations with key / value add global customers
 • Strategic collaboration and execution of customer pricing strategies between Business Unit and Sales
 • Responsible for gathering and understanding how to apply competitive intelligence to the teams pricing strategies and models in addition to helping the company make effective decisions about future actions
 • Application of key performance indicators in driving change and performance improvement objectives
 • Partner with Sales & Marketing, Business Development, and Finance to correctly position product portfolio and establish pricing programs aligned with product/sales strategy and revenue goals
 • Ability to make difficult decisions quickly with limited information maintaining confidence in oneself, peers, and account team

Requirements:

 • Bachelor degree required in Marketing/Communications, Business Management, Supply Chain Management or Electrical Engineering
 • Ideal candidates would have experience in the automotive industry in product management,  pricing specialist or commodity manager with firsthand customer negotiation experience
 • Minimum 5+ years related experience
 • Prior experience demonstrating negotiation skills and techniques
 • Strong analytical capabilities; problem solving, decision making skills, number sensitive and detail minded
 • Superior verbal and written communication skills required; including prior experience presenting to and influencing across organizational boundaries
 • Automotive and semiconductor industry experience preferred
 • Travel average less than 10%

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Jana Poliaková