Cim Inventory Management Specialist

Place of work: Flexible model (Piešťany + home office)

Working time: Flexible working hours (core time 9,30-15,00)

Salary: From 1800 EUR, depends on candidate’s experience

Job description:

Support of Inventory Management solutions including communication with business partners, design interfaces, troubleshooting, root cause analysis and resolutions, working with other IT support teams.

 • Performing analysis of business requirements and transforming them to functional requirements, investigation of existing solutions and design new solutions
 • Participation in all implementation phases: business requirements, design, development, integration, testing, deployment and systems maintenance life cycles
 • Preparation of required documentations like functional specification and technical design
 • Traveling abroad can be required (based on the project for one-two weeks)

Requirements:

 • University degree (Information Technologies or related field)
 • 3+ Experience in a similar position or participation in practical software development projects and/or international scholarship programs is a significant advantage
 • Ability of quick learning, clearly communicate, ask questions for business processes analysis; ability to find and evaluate solution options
 • Flexibility and ability to work on multiple tasks and deal with change
 • Ability to work across multiple remote sites, flexibility to travel
 • Advanced communication skills in English both in spoken and written form
 • Commitment to quality, customer service, and team environment

Advantage is:

 • Experience with PL/SQL and Java code troubleshooting
 • Experience with Agile project management

Contact us:

  Životopis / CV - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

   ÁNO, súhlasím.
  Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
  Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
  Informovanie:
  Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
  V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
  (bližšie informácie)

  Patricia Fruzicova