APLIKAČNÝ INŽINIER – HW, SIMULÁCIE

Miesto výkonu práce: Panorama City III. Business, Bratislava

Pracovná zmena: Ranná 8.00 – 16.30 (flexibilná)

Plat: Podľa skúsenosti kandidáta od 1 800 EUR

Popis práce:

Zákazníci spoločnosti ON Semiconductor denne využívaju náš online Design tool WebDesigner+ ™. Tento nástroj slúži na modelovanie a simulovanie dizajnov analógovej a výkonovej elektroniky. Dostupnosť takýchto nástrojov je strategickým elementom a pomáha našim zákazníkom podstatne skrátiť čas vývoja od prototypu k finálnemu produktu s použitím produktov ON Semiconductor.Aktuálne hľadáme aplikačného inžiniera pre hardvér s vášňou k výkonovej a analógovej elektronike, polovodičom, modelovaniu a simulácii, systémovému dizajnu.

 • Tvojou úlohou bude návrh nových simulačných nástrojov a sytémových riešení pre hardvér.
 • Využiješ svoju odbornosť z analógového dizajnu a výkonovej elektroniky súbežne s tvojimi skúsenosťami z modelovania a simulácie pre návrh architektúry nových dizajnových nástrojov.
 • Budeš pracovať s dizajnérmi integrovaných obvodov a aplikačnými inžiniermi v rámci rôznych oddelení spoločnosti, softvérovými inžiniermi, zákazníkmi a oddeleniami aplikačnej podpory.
 • Okrem kľúčových kompetencií na poli analógového dizajnu a výkonovej elektroniky, je vyžadovaná dobrá znalosť matematického a numerického modelovania a nástrojov ako SPICE, PSpice, SIMPLIS / SIMetrix a Mathcad / MATLAB.

Požiadavky:

 • Technicky silný, motivovaný a inovatívny inžinier, ktorý rád prekonáva technické hranice, je ochotný uciť sa novým zručnostiam.
 • Vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie /elektronika, výkonová elektronika/ a prax v odbore 3 – 5 rokov.
 • Znalosti v oblasti výkonovej elektroniky, analógového dizajnu a polovodičov.
 • Skúsenosti so simulačnými nástrojmi ako SPICE, PSpice, SIMPLIS / SIMetrix a Mathcad / MATLAB.
 • Znalosti topológií spínaných napájacích zdrojov.
 • Schopnosť vykonávať elektrické, termálne kalkulácie pre konkrétne dizajny v MATCADe.
 • Numerické, matematické modelovanie a simulácie polovodičových súčiatok a obvodov v PSPICE (preferencia SIMETRIX / SIMPLIS), MATLAB – voliteľný.
 • Otvorenosť a ochota učiť sa novým veciam o analógovej, výkonovej elektronike a polovodičoch.
 • Schopnosť pracovať v tímovom prostredí.

Kontaktujte nás:

Životopis / CV (povinné) - povolené typy: pdf, docx, doc, rtf, odt, jpg. Veľkosť do 2MB

 ÁNO, súhlasím.
Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľovi ON Semiconductor Slovakia, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 2617/102 Piešťany, 921 01, IČO: 36227943. Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.
Súhlas udeľujem na dobu určitú, konkrétne na obdobie 3 rokov.
Informovanie:
Ako dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Za účelom viacstupňového schvaľovacieho procesu budú Vaše údaje nahraté do globálneho systému ,,Taleo“.
V tomto systéme budú Vaše údaje uchovávané po dobu 6 mesiacov.
(bližšie informácie)

Erika Bališová